Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Rozvrhy
Zobrazit rozvrhy hodin
Mapa webu

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou


23-65-H/02 Lodníkjedinečný obor v ČR 

prezentace k oboru ZDE

 

Délka přípravy:                 3 roky, denní studium

Způsob ukončení:              závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:        střední odborné vzdělání

 

Stručný popis oboru:

Obor je zaměřen na činnosti spojené se zajišťováním technického provozu strojních a elektrických zařízení, obsluhování, řízení a údržbu strojů, strojního zařízení, příslušenství a systémů souvisejících s lodní dopravou a vedením plavidel. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá absolvent plaveckou knížku s hodností Matrose (lodník I. třídy včetně Rýna), která jej opravňuje k výkonu této funkce na všech vnitrozemských vodních cestách, a to nejen v ČR.

 

Profil absolventa:

Po ukončení přípravy v učebním oboru lodník, vykonání příslušné praxe a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen samostatně vykonávat funkci lodníka. Absolvent je schopen obsluhovat, řídit a udržovat stroje a strojní zařízení plavidel. Vykonává činnost lodníka a pod dohledem kapitána dokáže obsluhovat plavidla.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent nalezne uplatnění v lodní dopravě při výkonu povolání lodník. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění při obsluze lodních strojů a mechanizmů, při ovládání plavidel a manipulaci s nimi a při bezpečné přepravě nákladů a osob plavidly.

 

Ke studiu je potřeba mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v souladu s § 25 zákona č. 114/1995 Sb. a  § 18 – 20 vyhlášky 42/2016 Sb.

 

Možnost dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou

Obor je vhodný pro chlapce i dívky

  

Spolupracující subjekty (zaměstnavatelé) :

Evropská vodní doprava, s. r. o. www.evd.cz 

Rhenus PartnerShip - ČSPL a. s. www.cspl.cz

Flyer binnenvaart,  https://www.tos.nl/

TMLG, s.r.o. https://www.tmlg.eu/cs/

 

Průměrné mzdy podle oborů - zde

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.