Nahoru

Nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium     

Délka přípravy:                 2 roky, denní studium

Způsob ukončení:              maturitní zkouška

Dosažená kvalifikace:        úplné střední odborné vzdělání

 

Stručný popis oboru:

Absolvent nástavbového oboru Podnikání je vybaven všeobecným a odborným středoškolským vzděláním. Obor komplexně rozvíjí osobnost studenta, připravuje ho na život v současné společnosti. Odborné zaměření studia vytváří základy a předpoklady pro úspěšné zvládnutí podnikatelské činnosti nebo zaměstnání v řídících a správních činnostech.

 

Profil absolventa:

Absolvent získá přehled o principech tržní ekonomiky, právních předpisech, podstatě a možnostech podnikání. Studium rozvíjí schopnost systematizovat a aplikovat znalosti i dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace zaměstnance a podnikatele. Písemná, ústní i jazyková komunikace je zaměřena zejména na využití prostředků informačních technologií. Získává základy návyků práce s informacemi jako předpokladu řešení úkolů v praxi. Je schopen uplatnit znalosti právních norem, pracovat v týmu, řídit kolektiv pracovníků a vést jednání s obchodními, finančními a dalšími partnery.

 

Uplatnění absolventa:

Po ukončení studia je absolvent schopen vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako zaměstnanec podniku nebo samostatně podnikat.

 

Obor je vhodný pro chlapce a dívky

 

 

 

 

 

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.