Nahoru

Vítejte na webu Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně

V současné době (po sloučení se Střední školou Děčín) škola svou velikostí, naplněností a oborovou skladbou odpovídá ekonomicky dobře fungující organizaci. Zaměření školy ve tříletých strojírenských učebních oborech typu H (Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů) má exkluzivitu v jižní části děčínského okresu. Nejbližší zařízení se stejnou strukturou výuky strojírenských oborů je ve Varnsdorfu a v Teplicích. Pro obor Lodník je škola jedinečná nejen v ČR, ale v celém východním bloku EU. Studují zde proto i první zahraniční žáci Slovensko). Obory typu H zaměřené na stavebnictví (Zedník, Instalatér)

 

Škola je zároveň i speciálním školským zařízením, jehož některé obory vzdělání (Stravovací a ubytovací služby, Malířské, lakýrnické a natěračské práce, Zednické práce,) a jejich vzdělávací programy jsou přizpůsobeny potřebám žáků ze základních a speciálních základních škol i žákům s dokončenou povinnou školní docházkou v nižších ročnících ZŠ. Je to jediná škola v jižní části okresu Děčín s obory vzdělání typu E, soustředěnými na jednom místě. Škola poskytuje v učebních oborech střední vzdělání s výučním listem pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku. Nejbližší podobné zařízení (pouze v omezeném rozsahu) je ve Šluknově a ve Varnsdorfu. Nachází tu uplatnění celá řada žáků, pro které je studium tříletého oboru vzdělání s výučním listem typu H nadlimitní, obvykle předčasně ze střední školy odcházejí a končí pak se základním vzděláním na úřadu práce.

 

Škola dále nabízí dvouleté denní nástavbové studium v oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem typu H. Existuje zde tedy vertikální i horizontální prostupnost jednotlivých oborů tak, aby byly zohledněny vzdělávací potřeby širokého spektra žáků, včetně těch speciálních a také jejich nabídka není duplicitní.

 

Velmi zásadní změnou je vznik Centra celoživotního vzdělávání jako samostatného úseku školy. Proto jsme se zapojili do projektu UNIV 2 KRAJE a UNIV3, hodláme postupně vytvářet vzdělávací programy pro dospělé ve spolupráci se sociálními partnery (úřad práce, OHK) a spolupracujícími zaměstnavateli. Budeme postupně žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o získání autorizací pro dílčí kvalifikace jednotlivých oborů vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací.

 

Lze tedy konstatovat, že všechny obory vzdělání vyučované na této střední škole jsou obory trhem práce velmi žádané a tudíž perspektivní. V případě, že se v blízké budoucnosti podaří vedení školy propojit odbornou praxi žáků stavebních oborů s podnikatelskou sférou do té míry, do jaké se to dosud podařilo u strojírenských oborů (všichni žáci třetích ročníků absolvují veškerý odborný výcvik ve firmách, které jsou přímo sociálními partnery školy), je více méně zajištěno, že všichni absolventi najdou bez problému uplatnění na trhu práce a nezařadí se po ukončení vzdělávání do evidence úřadu práce. A to je nesmírně pozitivní fakt..

 

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.