Nahoru

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

23-65-H/02 Lodníkjedinečný obor v ČR 

prezentace k oboru ZDE (Velikost: 1.31 MB)

Délka přípravy:                 3 roky, denní studium

Způsob ukončení:              závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:        střední odborné vzdělání

Stručný popis oboru:

Obor je zaměřen na činnosti spojené se zajišťováním technického provozu strojních a elektrických zařízení, obsluhování, řízení a údržbu strojů, strojního zařízení, příslušenství a systémů souvisejících s lodní dopravou a vedením plavidel. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá absolvent plaveckou knížku s hodností Matrose (lodník I. třídy včetně Rýna), která jej opravňuje k výkonu této funkce na všech vnitrozemských vodních cestách, a to nejen v ČR.

Profil absolventa:

Po ukončení přípravy v učebním oboru lodník, vykonání příslušné praxe a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen samostatně vykonávat funkci lodníka. Absolvent je schopen obsluhovat, řídit a udržovat stroje a strojní zařízení plavidel. Vykonává činnost lodníka a pod dohledem kapitána dokáže obsluhovat plavidla.

Uplatnění absolventa:

Absolvent nalezne uplatnění v lodní dopravě při výkonu povolání lodník. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění při obsluze lodních strojů a mechanizmů, při ovládání plavidel a manipulaci s nimi a při bezpečné přepravě nákladů a osob plavidly.

Ke studiu je potřeba mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v souladu s vyhláškou 11/2023 Sb.

Možnost dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou

Obor je vhodný pro chlapce i dívky

Průměrné mzdy podle oborů - zde


23-56-H/01 Obráběč kovů - Videoukázka oboru

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.