Nahoru

Školská rada

Oznámení o konání voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZDE (Velikost: 593.89 kB)

 

Volební listina kandidátů pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů a volební listinu kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy ZDE (Velikost: 786.62 kB)

 

Výsledková listina zvolených kandidátů za PP ZDE (Velikost: 233.09 kB), ZZ ZDE (Velikost: 301.67 kB)

 

Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvkové organizace

 

Usnesením č. 031/71R/2019  jmenovala Rada Ústeckého kraje dne 19. 6. 2019 s účinností od 1. 9. 2019 za zřizovatele do funkce členů Školské rady Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvkové organizace Ing. Martinu Škařupovou a pana Jiřího Štajnera.

 

Složení Školské rady SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o.

(další členové byli zvoleni ve dvou kolech voleb ve dnech 25. 8.  a 21. 9. 2022)

 

Ing. Martina Škařupová zvolená předsedkyně

za zřizovatele

Jiří Štajner

za zřizovatele

Bc. Vladislav Hampejs

učitel odborných předmětů

Soňa Vlková

učitelka odborných předmětů

Veronika Nová

zákonný zástupce

Lenka Jägerová

zákonný zástupce

 

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy Ústecký kraj, který stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinovým podílem jsou zastoupeni zástupci zřizovatele, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci. Působnost a kompetence školské rady jsou upraveny § 167 a 168 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 

 

 

 

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.