Nahoru

Přehled a náplň jednotlivých pracovišť

Výchovné poradenství


Pro plnění úkolů výchovného poradenství je ustanovena na škole funkce výchovného poradce, který plní zejména tyto úkoly :

 • pomáhá řešit pedagogicko-psychologické problémy žáků
 • spolupracuje s rodiči a žáky při výběru profesionální orientace
 • informuje rodiče o možnosti využití služeb pedagogicko-psychologických poraden či dalších odborných pracovišť
 • zajišťuje informační servis o možnostech pokračování ve studiu po ukončení příslušného oboru na SOU

Výchovný poradce:

Mgr. Bc. Michal Tomášek

tel.: +420 412 535 927, +420 412 535 942

e-mail:  tomasek@dorado.cz

Konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky a rodiče:

Sudý týden:

Středa:  odloučené pracoviště Křešice

pondělí - pátek 11: 30 - 13:30 h

Lichý týden:  

pondělí - pátek 11.30 - 13. 30 h

Vždy je možné domluvit individuální sezení mimo konzultační hodiny na základě předchozí domluvy na kontaktu: tomasek@dorado.cz či tel. +420 412 535 942.

Rámcový plán výchovného poradce na školní rok 2022/2023 (Velikost: 1.2 MB)

 

Metodik prevence - garant Minimálního preventivního programu (MPP)

Metodik primární prevence:

Mgr. Lenka Férová

tel.: +420 412 535 927, +420 412 535 942

e-mail: feroval@dorado.cz

Základní cíle programu a kritéria hodnocení efektivity:

 • snížit nebo alespoň zachovat na stejné úrovni výskyt drog na škole
 • zjistit, jak vypadá konkrétní situace v každé třídě (které drogy a v jaké míře)
 • pokusit se změnit postoj žáků, kteří zneužívají drogy pouze příležitostně
 • posílit protidrogový postoj žáků, kteří sice mají zkušenost s drogou, ale dosud váhají ji dál zneužívat
 • posílit protidrogový postoj dětí bez zkušenosti
 • systematicky bojovat proti jakýmkoliv sociálně patologickým jevům včetně projevů šikany, xenofobie a rasové nenávisti
 • maximálně využít potenciál školního poradenského pracoviště (školní psycholog, výchovný poradce, metodici prevence)
 • pokusit se zlepšit informovanost a kontakt s rodiči žáků
 • rozšířit a zkvalitnit volnočasové aktivity žáků, především ubytovaných
 • zlepšit informovanost a zkvalitnit spolupráci a jednotný postup všech pracovníků školy v boji proti sociálně patologickým jevům

Musí tedy jít o různorodé aktivity, jejichž úkolem je podporovat zdravý životní styl, rozvíjet sebepoznání, sociální vztahy, profesionální i zájmovou orientaci našich žáků, posilovat jejich zdravé sebevědomí a korigovat přemrštěné. Probíhají po celý školní rok, procházejí jak výukou tak mimoškolní činností, jsou samozřejmě dobrovolné a zahrnují různé oblasti (sportovní, kulturní, výtvarnou, hudební apod.), ze kterých si každý rozhodně může vybrat.

 

Školní preventivní program 2023/2024 (Velikost: 1.08 MB)

Školní psycholog

Školní psycholog:

PhDr. Král Jiří

tel.: +420 412 535 927, +420 412 535 942

e-mail: kral@dorado.cz 

 

Konzultační hodiny školního psychologa:

Po:   10: 00h - 14: 00h

Út:   10: 00h - 14: 00h 

Konzultace mimo uvedené konzultační hodiny, je možná, po předchozí dohodě na výše uvedených kontaktech. 

 

Náplní práce školního psychologa je především psychologická poradenská činnost pro žáky, jejich rodiče a pedagogy.

 

Žákům a zákonným zástupcům nabízí pomoc a podporu, pokud:

 •   má žák problémy s učením doma nebo ve škole
 •   mají problémy s kamarády, spolužáky nebo partnery
 •   mají potíže doma
 •   potřebují si o problémech popovídat a nemají s kým

 

Třídám nabízí pomoc a podporu:

 •   v prevenci rozvoje rizikového chování
 •   jak se naučit dobře spolu ve třídě vycházet
 •   při řešení náročných situací, které ve třídě případně nastaly

 

Učitelům nabízí pomoc a podporu:

 •   v prevenci rozvoje syndromu vyhoření
 •   v diagnostice třídních kolektivů
 •   při působení na problémové žáky
 •   při práci se žáky s podpůrnými opatřeními
 •   při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly
 •   při řešení osobních problémů.

 

Konzultační hodiny školního psychologa:

Po:   10: 00h - 14: 00h

Út:   10: 00h - 14: 00h 

Konzultace mimo uvedené konzultační hodiny, je možná, po předchozí dohodě na výše uvedených kontaktech. 

 

NENECH TO BÝT

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.