Nahoru

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

Obory určené především žákům vycházejícím z nižší něž 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

36 - 67 - E/01 Zednické práce   Videoukázka oboru

Délka přípravy:                 3 roky, denní studium

Způsob ukončení:             závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:       střední odborné vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání:
odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Obor je určen především žákům, vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

Stručný popis oboru:
Učební obor poskytuje odbornou teoretickou a praktickou přípravu pro povolání stavebních dělníků se zaměřením na zednické práce ve stavebnictví. dění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků, stavba lešení, vyměřování dle dokumentace, příprava směsí a materiálů, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů.

Profil absoloventa:
Absolvent zvládá po ukončení učebního oboru tyto činnosti: zdění , omítání, betonářské práce, provádění jednoduchých izolací, zateplování budov, osazování výrobků PSV, jednoduché vyměřovací práce podle projektové dokumentace, pomocné práce a přípravu směsí a materiálů, lešenářské práce, obsluhu stavebních strojů a dokončovací práce.

Uplatnění absoloventa:
Učební obor zednické práce připravuje žáky na výkon uvedeného okruhu pracovních činností v pozemním stavitelství. Po získání příslušné praxe se uplatní ve stavebních firmách.

Obor je vhodný pro chlapce

Průměrné mzdy podle oborů - zde


36 - 57 - E/01 Malířské a natěračské práce

Délka přípravy:                  3 roky, denní studium

Způsob ukončení:              závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:        střední odborné vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání:
odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Obor je určen především žákům, vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

Stručný popis oboru:
Provádění a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhů. Příprava povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Míchání a tónování barev. Tapetování.

Profil absoloventa:
Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí připravit všechny druhy nových i starých podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru. Ovládá nanášecí malířské a natěračské techniky. Samostatně řeší harmonické ladění barev. Organizačně připraví pracoviště pro natírání a určí nátěrový systém. Orientuje se ve stavebních výkresech. Umí spočítat plochy a spotřeby materiálů. Ovládá úpravu a údržbu nářadí a pomůcek. Provádí nátěry stavebních konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku apod.

Uplatnění absoloventa:
Žáci se uplatní v zaměstnaneckém poměru u stavebních firem a po zákonem stanovené odborné praxi mohou získat i živnostenský list.

Obor je vhodný pro chlapce

Průměrné mzdy podle oborů - zde


65 - 51 - E/01 Stravovací a ubytovací služby      Videoukázka oboru

Délka přípravy:                  3 roky, denní studium

Způsob ukončení:              závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:        střední odborné vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání:
odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Obor je určen především žákům, vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

Stručný popis oboru:
Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě jídel, výroba a expedice jídel teplé a studené kuchyně, příloh a nápojů. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy a zvládnutí základních úklidových prací.

Profil absoloventa:
Absolvent je schopen vykonávat tyto činnosti:

  • na úseku přípravy jídel zajistí uskladnění surovin, jejich předběžnou přípravu, výrobu teplých a studených jídel a nápojů, včetně jejich expedice k výdeji.
  • na úseku obsluhy ovládá techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy hostů přípravy stolů a údržbu inventáře.

Uplatnění absoloventa:
Absolventi se uplatní při výrobě teplé i studené kuchyně v restauracích, hotelech, rychlém občerstvení, závodních a školních jídelnách, penzionech, sociálních zařízeních apod.

Obor je vhodný pro chlapce a dívky

Průměrné mzdy podle oborů - zde


75 - 41 - E/01 Pečovatelské služby

Délka přípravy:                  3 roky, denní studium

Způsob ukončení:              závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:        střední odborné vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání:
odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Obor je určen především žákům, vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

Stručný popis oboru:
Práce ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. Práce v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla a úklidových činnostech. Dílčí úkony pečovatelské služby v domácnostech mobilních občanů, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče.

Profil absoloventa:
Učební obor připraví žáky na pozici pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

Uplatnění absoloventa:
Absolvent se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti, dále v úklidových službách (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), při pomocných kuchyňských pracích, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Obor je vhodný pro chlapce a dívky

Průměrné mzdy podle oborů -zde

 


 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.