Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Rozvrhy
Zobrazit rozvrhy hodin
Mapa webu

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

Obory určené především žákům vycházejícím z nižší něž 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

36 - 67 - E/01 Zednické práce   Videoukázka oboru

Délka přípravy:                 3 roky, denní studium

Způsob ukončení:             závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:       střední odborné vzdělání

 

Dosažený stupeň vzdělání:
odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Obor je určen především žákům, vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

 

Stručný popis oboru:
Učební obor poskytuje odbornou teoretickou a praktickou přípravu pro povolání stavebních dělníků se zaměřením na zednické práce ve stavebnictví. dění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků, stavba lešení, vyměřování dle dokumentace, příprava směsí a materiálů, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů.

 

Profil absoloventa:
Absolvent zvládá po ukončení učebního oboru tyto činnosti: zdění , omítání, betonářské práce, provádění jednoduchých izolací, zateplování budov, osazování výrobků PSV, jednoduché vyměřovací práce podle projektové dokumentace, pomocné práce a přípravu směsí a materiálů, lešenářské práce, obsluhu stavebních strojů a dokončovací práce.

 

Uplatnění absoloventa:
Učební obor zednické práce připravuje žáky na výkon uvedeného okruhu pracovních činností v pozemním stavitelství. Po získání příslušné praxe se uplatní ve stavebních firmách.

 

Obor je vhodný pro chlapce

 

Spolupracující subjekty (zaměstnavatelé) :

BENESTAVO s. r. o., Českolipská 200, 407 22, Benešov nad Ploučnicí

MAREK BORUTA

VÁCLAV HUBSCHMAN

Marek Kopinec s. r. o., Želenická 228/67, 405 02, Děčín VII

Dušan Privara, Ludvíkovice 158, 407 13, Ludvíkovice

Jan Šámal, Komenského 37, 418 04, Bílina

Jindřich Mikl, Kamenická 325/72, 405 02, Děčín II

Miroslav Hagara, Kamenická Nová Víska 74, 407 21, Česká Kamenice

 

Průměrné mzdy podle oborů - zde

 

Obor vzdělání Zednické práce 36-67-E/01 | Infoabsolvent.cz


36 - 57 - E/01 Malířské a natěračské práce

Délka přípravy:                  3 roky, denní studium

Způsob ukončení:              závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:        střední odborné vzdělání

 

Dosažený stupeň vzdělání:
odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Obor je určen především žákům, vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

 

Stručný popis oboru:
Provádění a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhů. Příprava povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Míchání a tónování barev. Tapetování.

 

Profil absoloventa:
Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí připravit všechny druhy nových i starých podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru. Ovládá nanášecí malířské a natěračské techniky. Samostatně řeší harmonické ladění barev. Organizačně připraví pracoviště pro natírání a určí nátěrový systém. Orientuje se ve stavebních výkresech. Umí spočítat plochy a spotřeby materiálů. Ovládá úpravu a údržbu nářadí a pomůcek. Provádí nátěry stavebních konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku apod.

 

Uplatnění absoloventa:
Žáci se uplatní v zaměstnaneckém poměru u stavebních firem a po zákonem stanovené odborné praxi mohou získat i živnostenský list.

 

Obor je vhodný pro chlapce

 

Spolupracující subjekty (zaměstnavatelé) :

Jan Šámal, Komenského 37, 418 04, Bílina

 

Průměrné mzdy podle oborů - zde

Obor vzdělání Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | Infoabsolvent.cz


65 - 51 - E/01 Stravovací a ubytovací služby      Videoukázka oboru

Délka přípravy:                  3 roky, denní studium

Způsob ukončení:              závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:        střední odborné vzdělání

 

Dosažený stupeň vzdělání:
odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Obor je určen především žákům, vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

 

Stručný popis oboru:
Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě jídel, výroba a expedice jídel teplé a studené kuchyně, příloh a nápojů. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy a zvládnutí základních úklidových prací.

 

Profil absoloventa:
Absolvent je schopen vykonávat tyto činnosti:

  • na úseku přípravy jídel zajistí uskladnění surovin, jejich předběžnou přípravu, výrobu teplých a studených jídel a nápojů, včetně jejich expedice k výdeji.
  • na úseku obsluhy ovládá techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy hostů přípravy stolů a údržbu inventáře.

 

Uplatnění absoloventa:
Absolventi se uplatní při výrobě teplé i studené kuchyně v restauracích, hotelech, rychlém občerstvení, závodních a školních jídelnách, penzionech, sociálních zařízeních apod.

 

Obor je vhodný pro chlapce a dívky

 

Spolupracující subjekty (zaměstnavatelé) :

Jídelna - Děčín XXXI - Křešice, Vítězství 194

Jídelna internátu - Děčín II, Benešovská ulice 667

Základní a mateřská škola, Děčín VI - Želenice, Školní 1544/5

 

Průměrné mzdy podle oborů - zde

 

Obor vzdělání Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | Infoabsolvent.cz


75 - 41 - E/01 Pečovatelské služby

Délka přípravy:                  3 roky, denní studium

Způsob ukončení:              závěrečná zkouška, výuční list

Dosažená kvalifikace:        střední odborné vzdělání

 

Dosažený stupeň vzdělání:
odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Obor je určen především žákům, vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

 

Stručný popis oboru:
Práce ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. Práce v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla a úklidových činnostech. Dílčí úkony pečovatelské služby v domácnostech mobilních občanů, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče.

 

Profil absoloventa:
Učební obor připraví žáky na pozici pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

 

Uplatnění absoloventa:
Absolvent se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti, dále v úklidových službách (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), při pomocných kuchyňských pracích, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

 

Obor je vhodný pro chlapce a dívky

 

Spolupracující subjekty (zaměstnavatelé) :

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o., Stará Oleška 131, 405 02 Děčín

 

Průměrné mzdy podle oborů -zde

Obor vzdělání Pečovatelské služby 75-41-E/01 | Infoabsolvent.cz


 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.