Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Rozvrhy
Zobrazit rozvrhy hodin
Mapa webu

Nástavbové studium


64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium     

Délka přípravy:                 2 roky, denní studium

Způsob ukončení:              maturitní zkouška

Dosažená kvalifikace:        úplné střední odborné vzdělání

 

Stručný popis oboru:

Absolvent nástavbového oboru Podnikání je vybaven všeobecným a odborným středoškolským vzděláním. Obor komplexně rozvíjí osobnost studenta, připravuje ho na život v současné společnosti. Odborné zaměření studia vytváří základy a předpoklady pro úspěšné zvládnutí podnikatelské činnosti nebo zaměstnání v řídících a správních činnostech.

 

Profil absolventa:

Absolvent získá přehled o principech tržní ekonomiky, právních předpisech, podstatě a možnostech podnikání. Studium rozvíjí schopnost systematizovat a aplikovat znalosti i dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace zaměstnance a podnikatele. Písemná, ústní i jazyková komunikace je zaměřena zejména na využití prostředků informačních technologií. Získává základy návyků práce s informacemi jako předpokladu řešení úkolů v praxi. Je schopen uplatnit znalosti právních norem, pracovat v týmu, řídit kolektiv pracovníků a vést jednání s obchodními, finančními a dalšími partnery.

 

Uplatnění absolventa:

Po ukončení studia je absolvent schopen vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako zaměstnanec podniku nebo samostatně podnikat.

 

Obor je vhodný pro chlapce a dívky

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.