Kotva
Nepřehlédněte
Upozornění
19.2.2020

V době jarních prázdnin (24. 2. - 28. 2. 2020) jsou obě budovy školy v provozu a sekretariáty školy přijímají přihlášky ke studiu v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Z důvodu nemoci se v době jarních prázdnin v jídelně v Křešicích nevaří!

K. Sellnerová, ZŘ

Z Ř I Z O V A T E L

 

 

Mapa webu

PTVÚK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje


Obsahem projektu je investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Hlavním cílem projektu je investiční (40 % prostředků z celkového rozpočtu projektu), neinvestiční (60 % prostředků z celkového rozpočtu projektu) a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách. Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (4 až 15, celkem 61 ZŠ).Více informací o projektu naleznete zde.