Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Z Ř I Z O V A T E L

 

 

Mapa webu

Dokumenty školy


Středně dobý výhled rozpočtu PO v letech 2021-2022 

Rozpočet 2020

 

Středně dobý výhled rozpočtu PO v letech 2020-2021 

Rozpočet 2019     

Žádost o vydání zápisového lístku    

Čestné prohlášení k zápisovému lístku

Obecný formulář žádosti pro žáky a zákonné zástupce  

Formulář žádosti o vydání stejnopisu  

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Přihláška ke studiu ve střední škole - denní studium  

Přihláška ke studiu ve střední škole - nástavbové studium  

Organizační řád školy

Organizační struktura školy  

Koncepce rozvoje školy 2015-2020   

Rámcový plán práce výchovného poradce pro rok 2019/2020 

Školní preventivní program pro rok 2019/2020  

Školní řád 2019/2020 

Výroční zpráva školy pro rok 2018/2019

Krizový plán školy


Projekt Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků

Žádost o zařazení do výzvy