Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Rozvrhy
Zobrazit rozvrhy hodin
Mapa webu

Informace pro rodiče


Vážení rodiče,


každoročně se počátkem září otvírají dveře středních škol, aby do jejich lavic usedli mladí lidé ve věku 15 až 19 let. Odborná literatura označuje tuto věkovou skupinu jako „mladiství, dorost, teenager“. Období dospívání a adolescence je obdobím přechodu z dětství do dospělosti. Patří k nejkritičtějším a nejobtížnějším stádiím ve vývoji jedince. Adolescent se stává plně sociální bytostí, která hledá své místo v životě, což souvisí i s hledáním sama sebe, své osobnosti, své identity. Snaží se zbavit závislosti na rodičích a dospělých vůbec. Mladý člověk se také srovnává s druhými a měří svou hodnotu až příliš podle mínění druhých. Jeho sebereflexe je často podceňující, odsuzující a málo realistická. Nebo právě naopak. Pokud jde o sociální vztahy, adolescentovi už nestačí účastnit se kolektivního života a být s druhými. Je pro něj důležité, aby byl akceptován svými vrstevníky, aby se cítil ve skupině potřebným, aby v ní měl určitou prestiž, postavení a autoritu. Nízké hodnocení kolektivu prožívá mučivě, vede k jeho pocitům méněcennosti, je sám se sebou nespokojen. Proto je tak velmi důležité, aby každý dospívající našel svou hodnotnou referenční skupinu vrstevníků, která ovlivňuje jeho chování a prožívání tím správným směrem.

 

Velkým problémem bývá také přechod na jinou školu, spojený velmi často s dojížděním. Přichází do nového, zcela neznámého prostředí, ve kterém nikoho nezná, musí navazovat nové kontakty a budovat své místo ve skupině. Ve vztazích s vrstevníky musí překonávat problémy, s nimiž se nikdy nesetkal. To vše vede k jeho labilitě a je snadné a bohužel velice časté, že se nechá ovlivnit špatným příkladem nebo řeší nezvyklé situace únikem. A právě tento fakt nás vedl k vytvoření komplexní a dlouhodobé Školní preventivní strategie (ŠPS). Do tohoto programu se zařadí i Vaše dítě. Různých sociálních neduhů je kolem nás celá řada. Z pochopitelných důvodů nejsou vůči nim imunní právě děti a mladí lidé. Povinností rodičů a školy je posilovat sociální imunitní systém mladého člověka, pomáhat mu najít sama sebe, své místo ve společnosti, odkrýt pravé hodnoty lidského života. Je naší povinností to dělat a je povinností celé naší společnosti nám k tomu všestranně vytvářet podmínky. Rodiče a škola nejsou protivníci, ale partneři zainteresovaní na velkém a složitém úkolu – výchově a vzdělání mladého člověka. To je základní filozofie naší školy a moc bychom si přáli, abyste se s ní ztotožnili a maximálně s námi spolupracovali. Třeba jenom tím, že umožníte svému dítěti účast na mimoškolních akcích, které mají svůj účel a smysl, výrazně pomáhají tvorbě třídního kolektivu a ovlivňují vztahy mezi pedagogickými pracovníky a žáky.

My Vám můžeme slíbit, že snížíme (pokud to bude v našich silách) Vaše náklady na přijatelnou úroveň a pro názornost uvádíme přehled jednotlivých akcí za celou dobu studia na této škole, abyste si mohli jednak udělat obrázek a jednak si naplánovat finanční zabezpečení těchto akcí s časovým předstihem. Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme připraveni naslouchat Vašim problémům a přáním. Budeme-li se vzájemně respektovat a věřit si, dosáhneme ve svém snažení mnohem lepších výsledků.

 

Mgr. Bc. Jana Férová
ředitelka školy a výchovný poradce

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.