Nahoru

Místní centrum celoživotního učení (MCCU)

                          

Dne 1.9.2012 vzniklo při Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně Místní centrum celoživotního učenív rámci projektu UNIV 2 KRAJE (www.univ.cz). Tento projekt pomáhá středním školám při proměně v místní centra celoživotního učení, která učí nejen žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale nabízejí i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Tato centra sdružená v sítě poskytují vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání.

 

Škola již také získala 14 akreditací pro jednotlivé dílčí kvalifikace 5 svých oborů vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz)  a stala se tak autorizovanou osobou pro další vzdělávání dospělých. Jedná se nejen o spolupráci s úřadem práce při rekvalifikačních kurzech, ale také o možnost dosažení kvalifikace i bez absolvování vzdělávání, nebo na základě účasti ve vzdělávacím programu zakončeném autorizovanou zkouškou. Kvalifikovaný projektový a vzdělávací tým pedagogických pracovníků je proškolený pro práci s dospělými a umí pro ně vytvářet modulové vzdělávací programy. Chce touto cestou  přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Jde tedy o provázání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání prostřednictvím tvorby vzdělávacích programů, modulů a studijních opor (zejména v e-elearningové formě) směřujících k získání dílčích kvalifikací.

 

 

Jde o následující úplné (UK) a jejich dílčí (DK) kvalifikace:

 

 1. ÚK Instalatér (36-52-H/01, úroveň 3)
 • DK Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H, úroveň 3)
 • DK Topenář (36-004-H, úroveň 3)
 • DK Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H, úroveň 3)

 

 1. ÚK Zedník (36-67-H/01, úroveň 3)
 • DK Zedník (36-020-H, úroveň 3)
 • DK Zhotovitel zateplovacích systémů (36-022-H, úroveň 3)

 

 1. ÚK Strojní mechanik (23-51-H/01, úroveň 3)
 • DK Opravář strojů a zařízení (23-001-H, úroveň 3)
 • DK Montér ocelových konstrukcí (23-002-H, úroveň 3)
 • DK Zámečník (23-003-H, úroveň 3)
 • DK Dělník ve strojírenské výrobě (23-007-E, úroveň 2)

 

 1. ÚK Obraběč kovů (23-56-H/01, úroveň 3)
 • DK Soustružení kovových materiálů (23-022-H, úroveň 3)
 • DK Frézování kovových materiálů (23-023-H, úroveň 3)
 • DK Broušení kovových materiálů (23-024-H, úroveň 3)
 • DK Vrtání kovových materiálů (23-025-H, úroveň 3)
 • DK Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H, úroveň 3) – podmíněno vybudováním učebny se simulátory v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání na DěčínskuSoučástí Místního centra celoživotního učení při škole bude také  středisko pro problémovou mládež. Škola intenzivně spoluporacuje s magistrátem města Děčín a sociálními partnery v rámci již založeného a fungujícího sdružení s názvem „Lokální partnerství“, jehož hlavním cílem je koordinovat působení na občany se sociálním vyloučením. Od 15.3. 2013 je škola příjemcem dotace vlastního projektu s názvem „Druhá šance je na tobě“ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, reg. číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00100. 

 

 

V neposlední řadě bude zdrojem příjmu Místního centra celoživotního učení i středisko pracovní rehabilitace, tedy nabídka rekvalifikačních kurzů a přípravných kurzů pro jednotlivé dílčí kvalifikace NSK. Škola také již nabízí tzv. zkrácené studium pro absolventy oborů s výučním listem i maturitní zkouškou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon a provádějících předpisů. Jedná se prozatím o obory Obráběč kovů a Instalatér, které lze v denním studiu vystudovat za 1,5 roku již od 1.9.2012.

 

 

Kontaktní osoby projektu :

 

Mgr. Bc. Jana Férová - manažer projektu ferova@dorado.cz +420 736 233 444

Rudolf Špaček - věcný manažer spacek@dorado.cz +420 736 482 485

 

 

 

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.