Nahoru

Sociální partneři školy

Ze strany podniků a firem (i zahraničních), zabývajících se strojírenským odvětvím, je poptávka po kvalitních absolventech strojařských oborů velmi silná a neustále stoupá. To je pozitivní signál, že se škola ubírá správným směrem, což potvrzují i samotná vyjádření podnikatelských subjektů,Okresní hospodářské komory v Děčíně, Úřadu práce v Děčíně i Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.

Velmi zásadní změnou bude také vznik Centra celoživotního vzdělávání jako samostatného úseku školy nejpozději od 1.9.2012. Proto jsme se zapojili do projektu „UNIV 2 KRAJE“ a hodláme postupně vytvářet vzdělávací programy pro dospělé ve spolupráci se sociálními partnery (úřad práce, OHK) a spolupracujícími zaměstnavateli. Během roku 2011/12 budeme postupně žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o získání autorizací pro dílčí kvalifikace jednotlivých oborů vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací.


Strojírenství
Významným faktem prohlubování spolupráce se strojírenskými firmami v děčínském regionu je zařazování všech žáků 3. ročníků na provozní praxi do jejich dílen a provozů. Žáci zde mají možnost setkat se dlouhodobě s modernější technikou ve svém oboru a prakticky si vyzkoušet různé postupy výroby. Tím se dosáhne jednak zvýšení manuální zručnosti v daných učebních oborech (obráběč kovů, nástrojař, strojní mechanik, lodník) a současně samotná firma připraví budoucího zaměstnance podle svých potřeb. Nezanedbatelnou skutečností je i možnost okamžitého zaměstnání po získání výučního listu. Zajímavé je i předávání „certifikátů kvality“ všem vyznamenaným absolventům učebních oborů z rukou ředitele OHK v Děčíně při slavnostním vyřazení na děčínském zámku. Tento certifikát jim prakticky pootevírá dveře do kterékoliv firmy v regionu.

Přestože strojírenské firmy pocítily globální ekonomickou a finanční krizi velmi výrazně, můžeme s potěšením konstatovat, že většina z nich neustoupila od nasmlouvaných odborných praxí žáků 3. ročníků a nadále se školou velice intenzivně spolupracuje, dokonce částečně dotuje náklady na studium a stabilizuje své potencionální budoucí zaměstnance formou různých benefitů.

Stavebnictví
U nově získaných stavebních oborů je třeba zásadně přeorganizovat odborný výcvik tak, aby došlo k maximálnímu propojení s praxí. Žáci prvních ročníků by jej měli absolvovat ve školních dílnách, ve druhém ročníku s učitelem OV na drobných zakázkách a ve třetím ročníku většinou jednotlivě přímo u zaměstnavatelských subjektů nebo ti nejlepší s učitelem OV na lukrativnějších zakázkách. Velkým úkolem vedení školy je oslovit a motivovat jednotlivé podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví a požádat je o spolupráci při odborném výcviku žáků.

U nově získaných stavebních oborů je třeba zásadně přeorganizovat odborný výcvik tak, aby došlo k maximálnímu propojení s praxí. Žáci prvních ročníků by jej měli absolvovat ve školních dílnách, ve druhém ročníku s učitelem OV na drobných zakázkách a ve třetí ročníku většinou jednotlivě přímo u zaměstnavatelských subjektů nebo ti nejlepší s učitelem OV na lukrativnějších zakázkách. Velkým úkolem vedení školy bude oslovit a motivovat jednotlivé podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví a požádat je o spolupráci při odborném výcviku žáků.

Služby (obory E)
To samé platí i pro všechny obory vzdělání s výučním listem typu E. Není účelem poskytnout těmto dětem střední vzdělání ve „skleníkovém prostředí“ školy, ale naopak je co nejvíce přiblížit reálnému životu a naučit je pracovní proces s ohledem na jejich možnosti co nejlépe zvládat za asistence školy. Neméně důležitou skutečností pak bude výrazná motivace žáků díky osobnímu příjmu za produktivní práci, vypláceného přímo firmou, nikoliv prostřednictvím školy, jak tomu dosud bylo.

LODNÍK (23-65-H/02)

Zajišťování technického provozu strojních a elektrických zařízení motorových lodí, včetně jejich oprav při provozu. Znalost práce při ovládání lodí. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá absolvent „Lodní knížku“ s hodností „Matrose“ (lodník I. třídy), která jej opravňuje k výkonu této funkce na všech říčních vodních cestách, a to nejen v ČR.
Absolventy oboru podporují a mají zájem zaměstnat:
ČSPL, a.s., Evropská vodní doprava, TOS Rotterdam, Sonntrans apod..

 NÁSTROJAŘ (23-52-H/01)

Výroba a opravy řezných a tvářecích nástrojů, různých druhů přípravků, speciálních měřidel a forem pro zpracování plastů a kovů.
Od 1.9.2009 byla otevřena první firmami dotovaná třída v Děčíně, jejíž žáci budou pobírat od 2. ročníku kapesné v hodnotě 300-500 Kč podle studijních výsledků a docházky, budou mít možnost uzavřít pracovní smlouvu už během studia a dostanou další bonusy ve formě uhrazení pracovních oděvů, obuvi apod. Veškerou odbornou praxi ve třetím ročníku pak absolvují ve „své“ firmě, která jim uzná v případě podepsání smlouvy tento rok jako zkušební dobu po nástupu do zaměstnání.

STROJNÍ MECHANIK (23-51-H/01)

Ruční zpracování polotovarů, ruční a strojní zhotovování, montáž a svařování strojních součástí, celků a zařízení dle technické dokumentace. Závodní stravování je zajištěno s příspěvkem na stravování. Doba odborné praxe je po případném podpisu smlouvy hodnocena jako zkušební lhůta, takže absolvent nastupuje po ukončení studia hned jako plnohodnotný zaměstnanec se všemi benefity. Odměna za produktivní činnost v období odborné praxe podle stanovených kritérií, firma poskytuje pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky.
Kurzy svařování ve spolupráci s Chart Ferox Děčín, a.s. dle ČSN 05 0705 – vystavení svářečského průkazu + osvědčení o základní zkoušce (tržní hodnota kurzu je jinak 19 000,- Kč).

OBRÁBĚČ KOVŮ (23-56-H/001)

Třískové obrábění kovových a nekovových materiálů, nastavení, obsluha a údržba obráběcích strojů (např. soustruh, frézka, bruska, vrtačka atp.). Stipendijní program nabízí žákům 2. ročníku až 1500,- Kč/měsíc podle dosažených výsledků, žákům 3. ročníků až 3 000,- Kč/měsíc, garanci pracovního místa, profilování již na konkrétní činnost, možnost brigád ve volném čase jako specialista. Dále budou zdarma vybaveni pracovním oděvem, obuví a ochrannými pracovními pomůckami a nastoupí za zvýhodněných finančních podmínek. Závodní stravování je zajištěno s příspěvkem na stravování. Doba odborné praxe je po případném podpisu smlouvy hodnocena jako zkušební lhůta, takže absolvent nastupuje po ukončení studia hned jako plnohodnotný zaměstnanec se všemi benefity.

 

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.