Nahoru

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Vyvěšeno dne 12. 7. 2023

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 III. kolo obory H (Velikost: 339.8 kB)

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 III. kolo obory E (Velikost: 359.9 kB)

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 III. kolo nástavbové studium Podnikání

Přijetí do vyššího ročníku 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí se neodesílá.

 

Žák potvrdí svůj nástup do 1. ročníku odevzdáním zápisového lístku na sekretariát školy Dělnická (8:00 – 13:00 hodin) pro H a E obory, a to do 26. 7. 2023.

Na nástavbové studium a přijetí do vyššího ročníku se povinnost doložit zápisový lístek nevztahuje, žáci potvrdí svůj závazný nástup do 17. 7. 2023 na sekretariátu na Dělnické.

 

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 17 zákona 135/2020 Sb). Tzn., že nepřijatí uchazeči nejsou uvedeni ve výsledcích přijímacího řízení.

 

 

Vyvěšeno dne 16. 6. 2023

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023/2024 učební obory H a E - II. kolo (Velikost: 549.07 kB)

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023/2024 nástavbové studium - II. kolo (Velikost: 456.28 kB)

Vyvěšeno dne 1. 6. 2023 

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 II. kolo obory H (Velikost: 354.37 kB)

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 II. kolo obory E

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 II. kolo nástavbové studium Podnikání

Přijetí to vyššího ročníku ZDE (Velikost: 335.78 kB)

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí zájem o přijetí na školu odevzdáním zápisového lístku, podle ustanovení paragrafu 60g, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).   

Zápisový lístek je třeba odevzdat nebo zaslat doporučeně do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro daný obor do 15. 6. 2023 na sekretariáty školy Dělnická – H obory, na sekretaritát školy Křešice  – E obory.

Uchazeči, kteří se nehlásí ze ZŠ si zápisový lístek vyzvednou na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Žádost ke stažení zde nebo možno vyzvednout na sekretariátu školy.

PO - ČT      8:00 h - 15:00 h

PÁ              8:00 h - 14:00 h 

 

Pokud toto uchazeč neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí

o přijetí uchazeče ke vzdělávání na škole. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 17 zákona 135/2020 Sb). Tzn., že nepřijatí uchazeči nejsou uvedeni ve výsledcích přijímacího


Vyvěšeno dne 12. 5. 2023

II. kolo přijímacího řízení pro rok 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023/2024 učební obory H a E - II. kolo (Velikost: 553.15 kB)

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023/2024 nástavbové studium - II. kolo (Velikost: 453.06 kB)


Vyvěšeno dne 28. 4. 2023

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 I. kolo nástavbové studium Podnikání (Velikost: 380.88 kB)

Rozhodnutí o přijetí se neodesílá.

Žák potvrdí závazný nástup do 1. ročníku na sekretariátu školy od 2. 5. 2023.

 

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 17 zákona 135/2020 Sb). Tzn., že nepřijatí uchazeči nejsou uvedeni ve výsledcích přijímacího řízení.


Vyvěšeno dne 24. 4. 2023

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 I. kolo obory H

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2024 I. kolo obory E

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí zájem o přijetí na školu odevzdáním zápisového lístku, podle ustanovení paragrafu 60g, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zápisový lístek je třeba odevzdat nebo zaslat doporučeně do 10 pracovních dnů

po zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro daný obor do 10. 5. 2023 na sekretariáty školy Dělnická – H obory,  Křešice  – E obory.

PO - ČT    8:00 - 15:00 h PÁ   8:00 - 14:00 h

Pokud toto uchazeč neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí

o přijetí uchazeče ke vzdělávání na škole.

Vzhledem k nízkému nebo žádnému počtu přihlášených uchazečů pro učební obory Nástrojař 23-52-H/01 a Zedník 36-67-H/01, se ředitel školy rozhodl pro školní rok 2023/2024 výše uvedené obory neotvírat.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 17 zákona 135/2020 Sb). Tzn., že nepřijatí uchazeči nejsou uvedeni ve výsledcích přijímacího řízení.


Vyvěšeno dne 11. 1. 2023

I. kolo přijímacího řízení pro rok 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023/2024 učební obory H a E

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023/2024 nástavbové studium (Velikost: 552.02 kB)

Přihláška ke studiu - učební obor ZDE (Velikost: 165.33 kB)

Přihláška ke studiu - nástavbové studium ZDE (Velikost: 144.35 kB) 
Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.