Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Rozvrhy
Zobrazit rozvrhy hodin
Z Ř I Z O V A T E L

 

 

Mapa webu

Závěrečná zkouška 2020/2021


 1. V červnu 2021 konají závěrečnou zkoušku:
 2.  

  1. 1. žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021,
  2. 2. uchazeči, kteří písemně oznámí ředitelce školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku. Tito uchazeči budou konat všechny opravné nebo náhradní zkoušky.
  3.  

  Rozhodnutí ředitelky školy

  Ředitelka školy rozhodla,  že závěrečná zkouška pro žáky, kteří k ní půjdou ve školním roce 2020/2021, se bude skládat pouze z praktické a ústní části. Výjimku tvoří obor 23-65-H/02 Lodník.

 3.  

  Ukončování v oboru vzdělání 23-65-H/02 Lodník

  Protože ukončování vzdělávání v tomto v ČR jedinečném oboru je legislativně provázáno s uznáváním kvalifikace „Matrose“ i pro Rýn ze strany Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR), bude sice probíhat stejně jako u všech ostatních oborů, ale s tou výjimkou, že praktická zkouška a ústní zkouška budou povinné (v souladu s opatřením MŠMT) a písemná zkouška bude nepovinná. Bude tedy na rozhodnutí každého jednotlivce, zda ji chce konat nebo ne. Její nevykonání ale bude zároveň znamenat, že mu kvalifikace „Matrose“ bude uznána pro všechny evropské řeky kromě Rýna.

 4.  

  Žáci z předchozích let, kteří dělají náhradní nebo opravnou zkoušku, konají všechny zkoušky, ze kterých se skládá závěrečná zkouška a které nahrazují nebo opravují.

  Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut (červen i září 2021).

 5.  

  Termíny jednotlivých zkoušek – červen 2021

  1. 7. 6. 2021 8:00 ZZ - písemná část (pro žáky: obor Lodník nebo konající opravný či náhradní termín)
  2. 8. - 11. 6. 2021 7:00 ZZ - praktická část
  3. 14. - 18. 6. 2021 ZZ - volno pro vykonání ZZ 3LA, 3LB, 3O, 3SM,3I, 3SPZ
  4. 21. 6. 2021 8:00 ZZ - ústní část  3LA, 3LB, 3SPZ
  5. 22. 6. 2021 8:00 ZZ - ústní část  3SM, 3I
  6. 23. 6. 2021 8:00 ZZ - ústní část  3O
  7.  

  Termíny jednotlivých zkoušek  –  září 2021

  1. 6. 9. 2021 8:00 ZZ - písemná část (pro žáky oboru Lodník nebo konající opravný či náhradní termín)
  2. 7. - 8. 9. 2021 7:00 ZZ - praktická část
  3. 20. 9. 2021 8:00 ZZ - ústní část